Skip links

Dropshipping to logistyczny model sprzedaży w internecie, w którym cały proces związany z realizacją zamówienia przeniesiony zostaje ze sprzedawcy na dostawcę towaru.

Dropshipping w praktyce

Dropshipping: wady i zalety

Dropshipping: wady i zalety

Dropshipping to logistyczny model handlu internetowego, który wywodzi się z krajów o najbardziej rozwiniętym rynku e-commerce, a który i w Polsce zyskał

Return to top of page