Dropshipping w praktyce

Dropshipping to logistyczny model sprzedaży w internecie, w którym cały proces związany z realizacją zamówienia przeniesiony zostaje ze sprzedawcy na dostawcę towaru.