Chociaż dropshipping to coraz popularniejszy model handlu w internecie, także w Polsce, niestety wciąż jeszcze nie jest uregulowany wprost w polskich przepisach prawa. W związku z tym, że procesie realizacji zamówienia w sklepie bez magazynu bezpośrednio udział biorą aż trzy strony: klient, sklep oraz dostawca; rodzi się potrzeba dokładnego określenia obowiązków każdej ze stron oraz roli, jaką pełni w tej relacji. W praktyce rynkowej wykształciły się dwa podstawowe modele handlu w dropshipping: jeden, w którym sklep występuje w roli sprzedawcy zawierającego umowę na odległość z klientem oraz drugi: w którym występuje tylko jako pośrednik. Z prawnego oraz praktycznego punktu widzenia dużo lepszym rozwiązaniem jest pierwsza opcja: dokładnie określa ona bowiem obowiązki i uprawnienia każdej ze stron, pozwalając na funkcjonowanie bez problemów w ramach obowiązującego prawa. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zasadami handlu w modelu dropshipping, na podstawie wyczerpującego poradnika przygotowanego przez platformę sklepową RedCart specjalizującą się w integracji sklepów i hurtowni oraz przez specjalistów od prawa w internecie z firmy Prokonsumencki.

Pobierz: Sklep w modelu dropshipping. Rozwiązania technologiczne, prawo, obowiązki sprzedawcy.

Kto jest kim w sprzedaży dropshipping?

Jak podkreślają specjaliści od prawa z Prokonsumencki, przepisy nie odnoszą się wprost do zasad sprzedaży w modelu dropshipping, ale w praktyce wykształciło się kilka modeli, spośród których wyróżnić możemy dwa najważniejsze: sprzedaż we własnym imieniu oraz sprzedaż w charakterze pośrednika.

Możemy więc mówić o dwóch typach relacji, w których występują strony:

  • Sklep sprzedawca – hurtownia – klient
  • Hurtownia sprzedawca – sklep pośrednik – klient

Pierwszą formę nazwać możemy zdecydowanie jako zalecaną, chociażby ze względu na jasne i klarowne określenie obowiązków każdej ze stron. Sklep internetowy występujący w roli sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży na odległość z klientem oraz ponosi wszelkie obowiązki wynikające z roli sprzedawcy, wystawia dowód sprzedaży dla klienta w swoim imieniu. To sklepowi klient płaci, to do niego zwraca się w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji. Taki model współpracy z dostawcą od zwykłego sklepu z magazynem różni tylko fakt, że usługa logistyczna związana z realizacją zamówienia zostaje przeniesiona bezpośrednio na dostawcę: produkt wysyłany jest do klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy, a nie ze sklepu internetowego. Nawet jeśli część obowiązków w ramach obsługi posprzedażowej przejęta zostaje przez hurtownika – co się zdarza i zależy od zasad, określonych na samym początku przez strony. Niemniej jednak – pamiętać trzeba że w takim przypadku zmienia się miejsce rozpatrywania reklamacji, ale nie podmiot za nie odpowiedzialny – to sklep sprzedawca, którym jest sklep odpowiada przed klientem, także w sprawie reklamacji produktu. To sklep internetowy wystawia klientowi dowód sprzedaży w swoim imieniu, czyli paragon lub fakturę.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w modelu, w którym sklep internetowy występuje tylko w roli pośrednika zbierającego zamówienia dla sprzedawcy, jakim jest w tym momencie hurtownik lub producent, najważniejsza rzeczą jest jasne poinformowanie klienta o wszystkich najważniejszych kwestiach związanych z realizacją usługi pośrednictwa w sprzedaży. Klient zawiera umowę kupna sprzedaży z hurtownikiem, a nie ze sklepem za którego pośrednictwem dokonał transakcji i powinien być jasno poinformowany o wszystkich konsekwencjach wynikających z tego faktu: musi mieć jasną informację, skąd pochodzi towar, który nabywa.

Umowa z dostawcą dropshippingowym

Skoro przepisy prawa nie regulują wprost zasad handlu w modelu dropshipping, zadbać trzeba o odpowiednią podstawę, która określi i ureguluje obowiązki każdej ze stron – tzn o umowę z dostawcą.

Efektywne funkcjonowanie w modelu dropshipping wymaga przede wszystkim sprawnej organizacji procesów logistycznych – procesów związanych z realizacją zamówienia. Pierwszym punktem jest połączenie sklepu z bazą produktową dostawcy, które pozwoli na – najlepiej – automatyczny import produktów i automatyczną aktualizację bazy, co zapewniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, takie jak automatyczna integracja z hurtownią. Drugą kwestią, kluczową z punktu widzenia jakości obsługi klienta jest organizacja pozwalająca na sprawną realizację zamówienia oraz obsługa posprzedażowa. Obowiązków jest sporo, więc kluczową kwestią jest ich jasne rozdzielenie. Umowa z dostawcą powinna więc zawierać dokładne określenie obszarów takich jak przedmiot umowy, wszelkie zasady i wymogi potrzebne w celu realizacji zamówienia: w tym sposób przekazania zamówienia, koszty i terminy dostawy, wszystkie kwestie związane z obsługą posprzedażową, takie jak zwrot towaru i reklamacje, sposób rozliczenia itd. Umowa stanowi ważne i potrzebne zabezpieczenie interesów każdej ze stron, a w przypadku nieporozumienia zawsze można odwołać się do jej zapisów.

Gotowy sklep internetowy RedCart

Pamiętajmy: polski e-commerce znajduje w fazie rozwoju, w której poza ceną drugim najważniejszym czynnikiem motywującym do zakupu staje się obsługa klienta: jest szybkość i jakość. Podpisując umowę z dostawcą dropshippingowym należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z terminami realizacji zamówień oraz odpowiedzialnością w przypadku ewentualnych nieporozumień wynikających z problemów podczas dostawy.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Każdy przedsiębiorca internetowy, otwierający swój własny e-sklep zobligowany jest na mocy ustawy o ochronie danych osobowych do rejestracji zbiory danych swoich klientów w GIODO – czyli do Generalnego Inspektowa Danych Osobowych. Co jednak w przypadku, gdy udostępniamy dane swoich klientów podmiotowi trzeciemu, czyli dostawcy w celu realizacji zamówienia? Potrzebna jest tzw. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą zawiera się na piśmie. Wzór takiej umowy posiadają często hurtownie, udostępniając go celem nawiązania współpracy.

Więcej na temat umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w artykule Dropshipping a GIODO.

Doradztwo w sprawie produktów

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych zwłaszcza przez początkujących sprzedawców dropshipngowych, o jakim wspominają właściciele hurtowni, jest próba cedowania na nich wszelkich zapytań o produkty ze strony klientów. Jeśli sprzedawca oferuje asortyment we własnym imieniu, powinien udzielić klientowi wszelkich pytać związanych zarówno z samym procesem zamówienia, jak i z produktami. Brak posiadania produktów na magazynie – w fizycznym, nie prawnym rozumieniu tego słowa – nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udzielania informacji o asortymencie swoim klientom.

Regulamin sklepu w sprzedaży w dropshippig.

Na dobrą sprawę – w przypadku, gdy sklep prowadzi sprzedaż we własnym imieniu – nie różni się on zbyt od regulaminu sklepu internetowego z magazynem i zawiera wszelkie informacje związane ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na te wszystkie punkty regulaminu, w których obowiązki związane z obsługą klienta ponosi dostawca – co zależy zawsze od szczegółowych warunków współpracy na linii hurtownia – sklep.

Z pewnością warto podkreślić tutaj, że zadanie skonstruowania poprawnego i zgodnego z prawem regulaminu sklepu internetowego zawsze warto powierzyć w ręce profesjonalistów. Nowa ustawa o prawach konsumenta ściśle reguluje wszelkie kwestie związane z obsługą klienta, prawem do zwrotu i reklamacji oraz nakłada na e-sprzedawców szereg obowiązków informacyjnych – tj. obowiązków umieszczania określonych informacji w ściśle przeznaczonych do tego miejscach w sklepie internetowym. Do tego dochodzi stale aktualizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów baza tzw. klauzul niedozwolonych, tzn listy zapisów, które nie mają prawa znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego.

Wysoce niewskazane jest więc np. kopiowanie regulaminu i próba przystosowania go w swoim sklepie – także w przypadku “tradycyjnego” regulaminu sklepu z magazynem. Zdecydowanie warto jest zainwestować w regulamin przygotowany przez specjalistów, tym bardziej że obowiązków nałożonych przez nową ustawę jest sporo. W przypadku nieco skomplikowanego – pod względem logistycznym i prawnym – modelu handlu w internecie, jakim jest dropshipping – taki regulamin będzie chronił nas przed wszelkiego rodzaju nieporozumieniami i dokładnie określał obowiązki każdej ze stron.

Poradnik: sprzedaż w modelu dropshipping

W poradniku przygotowanym przez specjalistów od prawa konsumenckiego z Prokonsumencki oraz platformę sklepów internetowych RedCart znajduje się opis wszystkich najważniejszych wytycznych i zasad związanych ze sprzedażą w modelu dropshipping, pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz infrastruktury informatycznej. Poradnik do pobrania znajduje się tu: Sklep w modelu dropshipping. Rozwiązania technologiczne, prawo, obowiązki sprzedawcy.

 

Leave a comment